Visie

De Damiaanschool:
een herstelgerichte school, die cirkelt!

Damiaan was iemand die het ontzettend belangrijk vond dat ‘zijn’ mensen zich goed voelden. Dagelijks zat hij met hen in een cirkel om via gesprek de talenten in de ander te ontdekken of om moeilijkheden bespreekbaar te maken.

Ook wij willen dat ‘onze’ leerlingen zich goed voelen.

We geloven erin dat dit bijdraagt tot het maximaal tot leren en leven komen.

 

We vinden het als team belangrijk dat wijzelf, onze leerlingen en hun ouders de eigen mening kunnen zeggen. Wanneer dit niet op een respectvolle manier gebeurt, kan dit echter op weerstand botsen. Dan gaat het niet meer over wát er gezegd werd, maar over de manier waarop. Dat willen wij vermijden.

 

We willen dit respect voor elkaar nastreven door ons in te kunnen leven in de ander. Met ons team geloven we erin dat onze kinderen van kleins af aan leerkansen moeten krijgen die hiertoe bijdragen. In het kleuter hebben we een schooleigen pad ontwikkeld. In alle lagere klassen cirkelen we met de kinderen. We zijn ervan overtuigd dat dit tot een betere leef- en leeromgeving bijdraagt.

 

Bij ruzies of pestgedrag maken we gebruik van een herstelcirkel.

Hierbij zijn volgende vragen richtinggevend (Ligand):

  • Wat is er gebeurd? Wat dacht je toen?
  • Hoe heeft het je geraakt? Wie is hier nog door geraakt?
  • Wat is jouw aandeel? Hoe denk je er nu over?
  • Wat heb je nodig om verder te kunnen?
  • Wat ga jij hiervoor doen?

 

Vermits we van elke leeftijdsgroep slechts één klas hebben, is bij ruzie herstel onze enige optie.

 

Nog belangrijker dan herstel vinden we echter een preventief klimaat.

Hoe brengen we onze kinderen vaardigheden bij die conflicten helpen vermijden?

 

We hebben als team een droom
Wanneer de leerlingen onze school verlaten, dan willen we dat ze stevig geworteld in de wereld staan. We hopen dat ze dan bewuste keuzes kunnen en durven maken zonder daarbij zichzelf te verloochenen.  Op deze manier kunnen ze in de maatschappij van morgen mee het verschil helpen maken.