Inschrijven

Ben jij op zoek naar een warme omgeving om je kind te laten opgroeien?
Kom dan eens langs om met onze school kennis te maken!

Neem contact op met directeur Alain.
Hij zal graag de nodige tijd voor jou voorzien.

Inschrijven voor schooljaar 2024-2025

 • voorrangsperiode van inschrijving van broer/zus van leerling van de school en voor kind van personeelslid van de school:
  van maandag 22 januari 2024 tot 9 februari 2024 
 • aanmeldingsperiode:
  van dinsdag 27 februari 2024 tot dinsdag 19 maart 2024 
 • verzending resultaat (mail of brief) van aanmelding:
  ten laatste op vrijdag 19 april 2024 
 • inschrijven met ticket uit aanmelden:
  van maandag 22 april 2024 tot maandag 13 mei 2024 
 • vrije inschrijvingen:
  vanaf donderdag 23 mei 2024

Ben je ouder van een kind van het geboortejaar 2022 dat in Kortrijk gedomicilieerd is?

Dan ontvang je in de loop van december 2023 een brief met informatie hoe je je kind kan aanmelden.

 

 

Op donderdag 23 mei 2024 starten de vrije inschrijvingen van het schooljaar 2024-2025.

 

 

Vanaf dan verlopen de inschrijvingen chronologisch. Dat betekent dat het tijdstip waarop je kind ingeschreven wordt, bepaalt welke plaats je kind inneemt in het inschrijvingsregister (of op de wachtlijst). Tijdens de vrije inschrijvingen geldt de voorrangsregeling niet meer.

 

 

De inschrijvingen hebben plaats in de school en tijdens de openingsuren van de school.
De inschrijving komt pas tot stand na ondertekening van het pedagogisch project en het schoolreglement door de ouder(s).
Komt je kind op de wachtlijst van de school terecht? Vraag dan aan de school om dit weigeringsdocument in te vullen.

Meer info over inschrijven in de Kortrijkse basisscholen?