Schoolreglement

Het schoolreglement en de bijdrageregeling kunt u hieronder raadplegen.

Medicijnattest

Wanneer uw kind een medicijn moet innemen, is het verplicht om onderstaand attest in te vullen. Dit wordt gedaan door een arts.