hv1-10
hv1-3
hv1-5
hv1-7
hv1-8
hv1-9

De Damiaanschool heeft een eigen unieke opvangdienst die voor en na de klasuren open is, telkens van 7 uur ’s morgens tot 18.30 uur ’s avonds. Ook op woensdagnamiddagen en tijdens de vakantie is er opvang. Alleen op officiële feestdagen, op brugdagen met officiële feestdagen, tussen kerstdag en nieuwjaarsdag en met het Kortrijks verlof (tussen 21 juli en 15 augustus) is de opvangdienst gesloten.

Pedagogisch geschoold personeel zorgt voor de opvang van de schoolgaande kinderen. Tijdens de vakantiedagen is er een speciaal activiteitenaanbod.

Speciaal is onze zorg en aandacht voor de allerkleinsten. De peuters worden op klasdagen ’s middags bijgestaan door een kinderverzorgster. Ze staat in voor het begeleiden van het middagmaal en het rustmoment achteraf. Er is zelfs slaapgelegenheid. Ieder mag een dekentje, de lievelingsknuffel en het tuutje meebrengen. De school zorgt voor de nodige ‘pampers’.

Voor de kleuters die na de klas op school blijven, is er een vieruurtje voorzien. De allerkleinsten worden tot 17.15 uur opgevangen in een aparte groep door een kleuteronderwijzer. Voor de leerlingen vanaf het tweede leerjaar is er studie onder begeleiding van een leerkracht. Voor de leerlingen van het 2de en 3de leerjaar duurt die tot 16.30 uur. Voor de leerlingen van het 4de, 5de en 6de leerjaar is dat tot 17 uur. Voor de leerlingen van het 1ste leerjaar is er vanaf het tweede trimester studie op maandag en donderdag tot 16.30 uur.

OPENINGSUREN OPVANG

- iedere weekdag van 7 uur tot 18.30 uur
- gesloten op officiële feestdagen en brugdagen met officiële feestdagen
- gesloten tussen kerstdag en nieuwjaarsdag
- gesloten tijdens het Kortrijks verlof (tussen 21 juli en 15 augustus)

PRIJZEN OPVANG

MORGENOPVANG per begonnen half uur € 1,05
     van 7 uur tot 8.15 uur (te betalen tot 8 uur)

AVONDOPVANG per begonnen half uur € 1,05
     tot 18.30 uur:
          - op maandag, dinsdag en donderdag (te betalen vanaf 16.05 uur) 
          - op vrijdag (te betalen vanaf 15.20 uur
          - op woensdag (te betalen vanaf 13 uur met een max. van € 7,35 = 7 beurten)

VAKANTIEOPPAS
     van 7 uur tot 18.30 uur
          - volledige dag (meer dan 6 uren) € 12,20
          - halve dag (3 tot 6 uren) € 6,60
          - korte dagbeurt (0 tot 3 uren) € 4,10

De opvang sluit stipt om 18.30 uur. Wie later zijn kind ophaalt betaalt € 5 per begonnen extra kwartier.

Als er meerdere kinderen uit eenzelfde gezin op woensdagnamiddag of op vakantiedagen naar de opvang komen krijgen deze kinderen een korting van 25%.

Om uw rekening van de opvang correct te kunnen opmaken, dient u uw kind te registreren. Dit betekent dat u de naam van uw kind, het tijdstip van afzetten of ophalen en uw handtekening plaatst in ons logboek. Dit doet u als u het kind afzet voor 8 uur of afhaalt na onderstaande tijdstippen:
     - op maandag, dinsdag en donderdag vanaf 16.30 uur
     - op vrijdag vanaf 15.30 uur
     - op woensdag vanaf 13 uur
Vergeet dit niet, anders betaalt u voor de maximale duur van de opvang.

PRIJZEN MAALTIJDEN

MIDDAGMAAL + TOEZICHT (keuze per trimester vast te leggen)
     WARM MIDDAGMAAL KLEUTER € 4,85
     VEGETARISCHE MAALTIJD KLEUTER € 4,85
     WARM MIDDAGMAAL LAGER € 5,35
     VEGETARISCHE MAALTIJD LAGER € 5,35
     MEEGEBRACHTE BOTERHAMMEN € 2,30
          - met soep en water van de school
          - eigen meegebrachte drankjes zijn niet toegelaten
          - boterhammendoos verplicht, restjes en afval worden terug meegenomen naar huis

VIERUURTJE € 0,35
     - verplicht voor de kleuters die in de avondopvang blijven of naar de volleybal- of basketbalschool of typlessen gaan
     - boterhammen met confituur of choco met melk of water
     - wie op maandag, dinsdag of donderdag nog op school is na 16.05 uur betaalt de prijs van het vieruurtje + toezicht ongeacht of er effectief werd gegeten of niet, de vrijdag is dat om 15.20 uur