Samen school maken? Daar zijn we op de Damiaanschool sterke voorstander van! Ouders en leerlingen kunnen altijd bij hun klasleerkracht terecht. Heb je echter een idee waar de volledige school wel bij vaart? Of houdt een bezorgdheid je bezig? Spreek dan gerust iemand van de schoolraad aan!

Sinds 1 april 2005 zijn de participatieraden vervangen door schoolraden. De schoolraad is een inspraakorgaan dat in elke school verplicht is en waarin de vertegenwoordigers zetelen van de ouders, het personeel en eventueel de lokale gemeenschap. Hun mandaat duurt vier jaar  De ouders in de schoolraad zijn door andere ouders verkozen of afgevaardigd door de ouderraad. De directeur en het schoolbestuur maken geen deel uit van de schoolraad, maar kunnen wel aanwezig zijn.

 

De bevoegdheden van de schoolraad zijn drieledig:

 

De schoolraad heeft informatie- en communicatiebevoegdheid. Hij krijgt informatie maar moet zelf ook informatie geven over de eigen werking. Zo blijven de personeelsleden, ouders en leerlingen op de hoogte van de standpunten die de schoolraad inneemt.

 

De schoolraad heeft een adviserende bevoegdheid (bv. over het studieaanbod, nascholingsbeleid, …).

 

De schoolraad heeft overlegbevoegdheid met het schoolbestuur (bv. inzake het schoolreglement, financiële bijdragen, schoolwerkplan, …).

 

De eindbeslissing wordt wel steeds door het schoolbestuur genomen.

 

NAMENS DE OUDERS

 

Effectieve leden:
Liesbet Nolf, voorzitter

Tine Taelman

 

 

NAMENS HET PERSONEEL

 

Effectieve leden:
Alain Seynhaeve
Kaat Esprit

Leen Warlop

 

NAMENS DE LOKALE GEMEENSCHAP

Christoph Nuyten

 

schoolraad