hv1-10
hv1-3
hv1-5
hv1-7
hv1-8
hv1-9

Sinds 1 april 2005 zijn de participatieraden vervangen door schoolraden. De schoolraad is een inspraakorgaan dat in elke school verplicht is en waarin de vertegenwoordigers zetelen van de ouders, het personeel en eventueel de lokale gemeenschap. Hun mandaat duurt vier jaar  De ouders in de schoolraad zijn door andere ouders verkozen of afgevaardigd door de ouderraad. De directeur en het schoolbestuur maken geen deel uit van de schoolraad, maar kunnen wel aanwezig zijn.

 

De bevoegdheden van de schoolraad zijn drieledig:

 

De schoolraad heeft informatie- en communicatiebevoegdheid. Hij krijgt informatie maar moet zelf ook informatie geven over de eigen werking. Zo blijven de personeelsleden, ouders en leerlingen op de hoogte van de standpunten die de schoolraad inneemt.

 

De schoolraad heeft een adviserende bevoegdheid (bv. over het studieaanbod, nascholingsbeleid, …).

 

De schoolraad heeft overlegbevoegdheid met het schoolbestuur (bv. inzake het schoolreglement, financiële bijdragen, schoolwerkplan, …).

 

De eindbeslissing wordt wel steeds door het schoolbestuur genomen.

 

NAMENS DE OUDERS

 

Effectieve leden:
Saskia Cappelle, voorzitter

Liederik Cordonni
Veerle Dierynck

 

 

NAMENS HET PERSONEEL

 

Effectieve leden:
Kaat Esprit

Katrien Totaert

Tine Verdonckt

Leen Warlop, secretaris

 

NAMENS DE LOKALE GEMEENSCHAP

 

-