KATHOLIEKE BASISSCHOLEN KORTRIJK vzw

De scholengemeenschap KBK heeft één schoolbestuur. Het is de vzw KBK’.
Maatschappelijke zetel Plein 9, 8500 Kortrijk

 

DAGELIJKS BESTUUR

Voorzitter

Claire Laevens

lid raad van bestuur en algemene vergadering

Secretaris

Henk van der Wijngaart

lid raad van bestuur en algemene vergadering

Penningmeester

Georges Neyrinck 

lid raad van bestuur en algemene vergadering

Lid dagelijks bestuur

Rita Vanthournoudt

lid raad van bestuur en algemene vergadering

 

 LEDEN

Sint-Paulus

Rita Vanthournoudt

lid raad van bestuur en algemene vergadering

Peter Sustronck

lid algemene vergadering

Fabienne Vandeputte 

lid algemene vergadering

 Sint-Theresia

Miet Vergote

lid raad van bestuur en algemene vergadering

Rik Calu

lid algemene vergadering

 't Fort

Claire Laevens

lid raad van bestuur en algemene vergadering

Rita Vanthournoudt

lid raad van bestuur en algemene vergadering

Marie-José Parmentier 

lid algemene vergadering

Kristien Lammertyn

lid algemene vergadering

 Sint-Jozef

Claire Laevens

lid raad van bestuur en algemene vergadering

Rita Vanthournoudt

lid raad van bestuur en algemene vergadering

Philip Logie 

lid algemene vergadering

 Damiaanschool

Christine Decraene

lid raad van bestuur en algemene vergadering

Christoph Nuyten

lid raad van bestuur en algemene vergadering

Isabel Vanvuchelen

lid algemene vergadering

Rina Vermaut 

lid algemene vergadering

 O.L.V. van Vlaanderen

Katrien Demey

lid raad van bestuur en algemene vergadering

Georges Neyrinck

lid raad van bestuur en algemene vergadering

Lut Rosseel

lid algemene vergadering

Pol Vieren

lid algemene vergadering

 't Hoge

Miet Vergote

lid raad van bestuur en algemene vergadering

Mieke Vandaele

lid algemene vergadering

 

BELEIDSCOMITÉ

Het beleidscomité bestaat uit leden van de Algemene Vergadering van de vzw Katholieke Basisscholen Kortrijk (KBK) van de betrokken school en de directeur. Tenminste 3 maal per jaar wordt het beleidscomité samengeroepen. Het beleid van de school wordt er uitgestippeld en geëvalueerd.

Christine Decraene
Christoph Nuyten
Heidi Roesbeke
Alain Seynhaeve
Isabel Vanvuchelen
Rina Vermaut