hv1-10
hv1-3
hv1-5
hv1-7
hv1-8
hv1-9

De Damiaanschool is een school met beperkte plaats.

INSCHRIJVING VOOR HET SCHOOLJAAR 2019 - 2020
INSCHRIJVEN KINDEREN GEBOREN IN 2017 OF VROEGER:

U neemt contact op met de school om te weten of er voor het geboortejaar of het leerjaar van uw kind nog plaats is.
Is er nog plaats dan kan u een afspraak maken voor een inschrijving.

Vrije plaatsen:

- geboortejaar 2017:   geen
- geboortejaar 2016:   geen
- geboortejaar 2015:   2 plaatsen
- geboortejaar 2014:   1 plaats

- 1ste leerjaar: geen
- 2de leerjaar:  geen
- 3de leerjaar:  2 plaatsen
- 4de leerjaar:  4 plaatsen
- 5de leerjaar:  1 plaats
- 6de leerjaar:  4 plaatsen


Is er geen plaats meer dan kan u een afspraak maken voor een niet-gerealiseerde inschrijving.
Op die manier wordt uw kind op een wachtlijst geplaatst en wordt u gecontacteerd indien er een plaats vrij komt en uw kind aan de beurt is.

INSCHRIJVING VOOR HET SCHOOLJAAR 2020 - 2021

(KINDEREN GEBOREN IN 2018 OF VROEGER)

Kinderen geboren in 2018 kunnen naar school beginnen te gaan in het schooljaar 2020 - 2021 of voor degenen die laat op het jaar (na 17 november 2018) geboren zijn in het schooljaar 2021 - 2022.

Uw kind mag naar school gaan op de eerstvolgende instapdatum nadat het 2,5 jaar geworden is.
De instapdata voor de kinderen geboren in 2018 zijn:

Geboortedatum kind

Instapdatum

van 01-01-2018 tot en met 01-03-2018     

dinsdag 01-09-2020, bij de aanvang schooljaar

van 02-03-2018 tot en met 09-05-2018    

maandag 09-11-2020, na de herfstvakantie

van 10-05-2018 tot en met 04-07-2018 

maandag 04-01-2021, na de kerstvakantie

van 05-07-2018 tot en met 01-08-2018 

maandag 01-02-2021, op de teldag

van 02-08-2018 tot en met 22-08-2018 

maandag 22-02-2021, na de krokusvakantie

van 23-08-2018 tot en met 19-10-2018 

maandag 19-04-2021, na de paasvakantie

van 20-10-2018 tot en met 17-11-2018 

maandag 17-05-2021, na Hemelvaart

van 18-11-2018 tot en met 31-12-2018 

woensdag 01-09-2021, bij aanvang schooljaar

 

Broertjes en zusjes en kinderen van personeel geboren in 2018 kunnen onmiddellijk worden ingeschreven in de voorrangsperiode van maandag 20 januari 2020 t.e.m. vrijdag 7 februari 2020.

Alle andere kinderen die ingeschreven willen worden, moeten worden aangemeld in de periode van maandag 2 maart 2020 tot en met dinsdag 31 maart 2020 via de website www.naarschoolinkortrijk.be. Sedert het schooljaar 2014 - 2015 gebruiken de basisscholen van de stad Kortrijk immers een centraal elektronisch aanmeldingssysteem.

Meld uw kind aan, ook al kan het pas naar school op woensdag 1 september 2021.

HOE AANMELDEN?

Ga naar www.naarschoolinkortrijk.be.
Voor hulp bij het aanmelden kunt u terecht:
     - op het schoolsecretariaat
     - bij de CLB's
     - in het stadhuis
     - bij deSOM - onthaalbureau inburgering
     - in de ontmoetingscentra of buurthuizen
     - in de bibliotheek
     - bij het LOP - Lokaal OverlegPlatform

 

WAT NA AANMELDEN?

Aanmelden betekent nog niet dat uw kind is ingeschreven.
Hebt u uw zoon / dochter aangemeld via de website? Dan ontvangt u uiterlijk op donderdag 30 april 2020 een uitnodiging om uw kind in te schrijven in één van de scholen van uw keuze. Dit kan vanaf maandag 4 mei 2020 tot en met dinsdag 26 mei 2020.

Indien u voor geen enkele school van uw keuze in aanmerking komt, ontvangt u een ‘document van niet-gerealiseerde inschrijving’. In dit geval kunt u in de vrije inschrijvingsperiode die start vanaf vrijdag 29 mei 2020 uw kind nog inschrijven in een school waar wel nog plaats is. In Kortrijk is er voldoende plaats voor alle kinderen uit de regio.

 

HOE WORDEN DE PLAATSEN TOEGEWEZEN?

Als er vrije plaatsen zijn, heeft een eerste schoolkeuze altijd voorrang op een tweede of lagere schoolkeuze.
Als er meer aanmeldingen zijn dan vrije plaatsen, krijgt wie het dichtst woont of werkt bij de school voorrang op wie verderaf woont of werkt.

 

MEER WETEN?

Website
Neem een kijkje op www.naarschoolinkortrijk.be. U vindt er informatie over inschrijvingsrecht, contactgegevens van de deskundige van het Lokaal Overlegplatform en de scholen en links naar alle schoolwebsites.

Infosessies
Kom naar een infosessie in de maand januari 2020 in het dakcafé van het stadhuis (ingang Papenstraat). Er start een sessie om 14 uur. Deze sessie wordt herhaald om 19.30 uur.CONTACTEER:

Damiaanschool, Pottelberg 15 a, 8500 Kortrijk
Hans Libbrecht, directeur - 056 21 67 14

CLB Groeninge, Kasteelstraat 27, 8500 Kortrijk 
Johan Defraeye - 056 24 97 00

Stadhuis Kortrijk, Dienst Onderwijs, Grote Markt 54, 8500 Kortrijk
Björn Van Hamme - 056 27 72 85 

Consultatiebureaus Kind en Gezin
Ilse Huys - 078 15 01 00

Onthaalbureau en inburgering deSOM, Wijngaardstraat 11, 8500 Kortrijk
Francky Maiheu & Kathleen Wanzeele - 056 74 21 50

OCMW Kortrijk, Budastraat 27, 8500 Kortrijk
056 24 48 00

Bibliotheek Kortrijk, Leiestraat 30, 8500 Kortrijk
056 27 75 00

Lokaal Overlegplatform Kortrijk
Marianne Bogaert, deskundige - 0491 99 60 13