hv1-10
hv1-3
hv1-5
hv1-7
hv1-8
hv1-9

KATHOLIEKE BASISSCHOLEN KORTRIJK vzw

De scholengemeenschap KBK heeft één schoolbestuur. Het is de vzw KBK’.

Maatschappelijke zetel Plein 9, 8500 Kortrijk

 

DAGELIJKS BESTUUR

Voorzitter                   

Claire Laevens                    

lid raad van bestuur en algemene vergadering

Secretaris

Henk van der Wijngaart       

lid raad van bestuur en algemene vergadering

Penningmeester

Georges Neyrinck

lid raad van bestuur en algemene vergadering

Lid dagelijks bestuur

Veronique Fonck

lid raad van bestuur en algemene vergadering

                                                                                      

LEDEN

Sint-Paulus             

Veronique Fonck                 

lid raad van bestuur en algemene vergadering

Miet Melange

lid raad van bestuur en algemene vergadering

Peter Sustronck

lid algemene vergadering

 

Fabienne Vandeputte

lid algemene vergadering

Noël Vannoorden

lid algemene vergadering

Sint-Theresia

Veronique Fonck          

lid raad van bestuur en algemene vergadering

Mieke Vandaele

lid algemene vergadering

Sophie Beke

lid algemene vergadering

 

Rik Calu

lid algemene vergadering

 

Miet Vergote

lid algemene vergadering

 

 

 

’t Fort

Claire Laevens

lid raad van bestuur en algemene vergadering

Marie-José Parmentier

lid algemene vergadering

Rita Vanthournoudt

lid raad van bestuur en algemene vergadering

Kristien Lammertyn

lid algemene vergadering

Sint-Jozef 

Claire Laevens

lid raad van bestuur en algemene vergadering

 

Rita Vanthournoudt

lid raad van bestuur en algemene vergadering

Philip Logie

lid algemene vergadering

Bernice Royaert

lid algemene vergadering

Damiaanschool

Christine Decraene

lid raad van bestuur en algemene vergadering

Christoph Nuyten

lid raad van bestuur en algemene vergadering

Rina Vermaut

lid algemene vergadering

     

 O.L.V. van Vlaanderen

Georges Neyrinck

lid raad van bestuur en algemene vergadering

Christine Depuydt

lid algemene vergadering

Katrien Demey

lid raad van bestuur en algemene vergadering

Pol Vieren

lid algemene vergadering

 

Lut Rosseel

lid algemene vergadering

        

BELEIDSCOMITÉ

Het beleidscomité bestaat uit leden van de Algemene Vergadering van de vzw Katholieke Basisscholen Kortrijk (KBK) van de betrokken school en de directeur. Tenminste 3 maal per jaar wordt het beleidscomité samengeroepen. Het beleid van de school wordt er uitgestippeld en geëvalueerd.

Christine Decraene

Hans Libbrecht

Christoph Nuyten 

Rina Vermaut