hv1-10
hv1-3
hv1-5
hv1-7
hv1-8
hv1-9

De Damiaanschool is een school met beperkte plaats.

INSCHRIJVING VOOR HET SCHOOLJAAR 2017 - 2018
INSCHRIJVEN KINDEREN GEBOREN IN 2015 OF VROEGER:

U neemt contact op met de school om te weten of er voor het geboortejaar of het leerjaar van uw kind nog plaats is.
Is er nog plaats dan kan u een afspraak maken voor een inschrijving.


Is er geen plaats meer dan kan u een afspraak maken voor een niet-gerealiseerde inschrijving.
Op die manier wordt uw kind op een wachtlijst geplaatst en wordt u gecontacteerd indien er een plaats vrij komt en uw kind aan de beurt is.

INSCHRIJVING VOOR HET SCHOOLJAAR 2018 - 2019

(KINDEREN GEBOREN IN 2016 OF VROEGER)

Kinderen geboren in 2016 kunnen naar school beginnen te gaan in het schooljaar 2018 - 2019 of voor degenen die laat op het jaar (na 3 december 2016) geboren zijn in het schooljaar 2019 - 2020.

Uw kind mag naar school gaan op de eerstvolgende instapdatum nadat het 2,5 jaar geworden is.
De instapdata voor de kinderen geboren in 2016 zijn:

Geboortedatum kind

Instapdatum

van 01-01-2016 tot en met 03-03-2016     

maandag 03-09-2018, bij de aanvang schooljaar

van 04-03-2016 tot en met 05-05-2016    

maandag 05-11-2018, na de herfstvakantie

van 06-05-2016 tot en met 07-07-2016 

maandag 07-01-2019, na de kerstvakantie

van 08-07-2016 tot en met 01-08-2016 

vrijdag 01-02-2019, op de teldag

van 02-08-2016 tot en met 11-09-2016 

maandag 11-03-2019, na de krokusvakantie

van 12-09-2016 tot en met 23-10-2016 

dinsdag 23-04-2019, na de paasvakantie

van 24-10-2016 tot en met 03-12-2016 

maandag 03-06-2019, na Hemelvaart

van 04-12-2016 tot en met 31-12-2016 

vrijdag 02-09-2019, bij de aanvang schooljaar

 

Broertjes en zusjes en kinderen van personeel geboren in 2016 kunnen onmiddellijk worden ingeschreven in de voorrangsperiode van maandag 29 januari t.e.m. vrijdag 9 februari 2018.

Alle andere kinderen die ingeschreven willen worden, moeten worden aangemeld in de periode van zaterdag 24 februari tot en met vrijdag 16 maart 2018 via de website www.naarschoolinkortrijk.be.
Sedert het schooljaar 2014 - 2015 gebruiken de basisscholen van de stad Kortrijk immers een centraal elektronisch aanmeldingssysteem.

Meld uw kind aan, ook al kan het pas naar school op maandag 2 september 2019.

HOE AANMELDEN?
Ga naar www.naarschoolinkortrijk.be.
Voor hulp bij het aanmelden kunt u terecht op ons schoolsecretariaat.

WAT NA AANMELDEN?
Aanmelden betekent nog niet dat uw kind is ingeschreven.
Hebt u uw zoon / dochter aangemeld via de website?
Dan ontvangt u in de 2de helft van de maand maart 2018 een uitnodiging om uw kind in te schrijven in één van de scholen van uw keuze. Dit kan vanaf maandag 16 april tot en met woensdag 9 mei 2018. 
Indien u voor geen enkele school van uw keuze in aanmerking komt, ontvangt u een ‘document van niet-gerealiseerde inschrijving’.
In dit geval kunt u vanaf maandag 28 mei 2018 uw kind nog inschrijven in een school waar wel nog plaats.
In Kortrijk is er voldoende plaats voor alle kinderen uit de regio.

Hoe worden de plaatsen toegewezen?
Als er vrije plaatsen zijn, heeft een eerste schoolkeuze altijd voorrang op een tweede of lagere schoolkeuze.
Als er meer aanmeldingen zijn dan vrije plaatsen, krijgt wie het dichtst woont of werkt bij de school voorrang op wie verderaf woont of werkt.

MEER WETEN?

Website
Neem een kijkje op www.naarschoolinkortrijk.be.
U vindt er informatie over inschrijvingsrecht, contactgegevens van de deskundige van het Lokaal Overlegplatform en de scholen en links naar alle schoolwebsites.

Infosessies
Kom naar een infosessie op maandag 22 januari 2018 in het dakcafé van het stadhuis (ingang Papenstraat). Er start een sessie om 14 uur. Deze sessie wordt herhaald om 19.30 uur.CONTACTEER:

Damiaanschool, Pottelberg 15 a, 8500 Kortrijk
Hans Libbrecht, directeur - 056 21 67 14

CLB Groeninge, Kasteelstraat 27, 8500 Kortrijk 
Johan Defraeye - 056 24 97 00

Stadhuis Kortrijk, Dienst Onderwijs, Grote Markt 54, 8500 Kortrijk
Hanne Verledens - Björn Van Hamme - 056 27 72 85 

Consultatiebureaus Kind en Gezin
Ilse Huys - 078 15 01 00

Onthaalbureau en inburgering deSOM, Wijngaardstraat 11, 8500 Kortrijk
Francky Maiheu & Kathleen Wanzeele - 056 74 21 50

OCMW Kortrijk, Budastraat 27, 8500 Kortrijk
056 24 48 00

Bibliotheek Kortrijk, Leiestraat 30, 8500 Kortrijk
056 27 75 00

Lokaal Overlegplatform Kortrijk
Marianne Bogaert, deskundige - 0491 99 60 13

MEER GEDETAILEERDE INFORMATIE?

www.naarschoolinkortrijk.be