hv1-10
hv1-3
hv1-5
hv1-7
hv1-8
hv1-9

De Damiaanschool is een school met beperkte plaats.

INSCHRIJVING VOOR HET SCHOOLJAAR 2016 - 2017
INSCHRIJVEN KINDEREN GEBOREN IN 2014 OF VROEGER:

U neemt contact op met de school om te weten of er voor het geboortejaar of het leerjaar van uw kind nog plaats is.
Is er nog plaats dan kan u een afspraak maken voor een inschrijving.

Vrije plaatsen:

- geboortejaar 2014: geen
- geboortejaar 2013: geen
- geboortejaar 2012: geen
- geboortejaar 2011: geen

- 1ste leerjaar: geen
- 2de leerjaar:  geen 
- 3de leerjaar: geen 
- 4de leerjaar: 4 plaatsen
- 5de leerjaar: geen
- 6de leerjaar: 4 plaatsen

Is er geen plaats meer dan kan u een afspraak maken voor een niet-gerealiseerde inschrijving.
Op die manier wordt uw kind op een wachtlijst geplaatst en wordt u gecontacteerd indien er een plaats vrij komt en uw kind aan de beurt is.

Let wel! In de periode van maandag 22 februari 2016 tot en met zondag 13 maart 2016 kunnen er geen inschrijvingen plaatsvinden!

INSCHRIJVING VOOR HET SCHOOLJAAR 2017 - 2018
(KINDEREN GEBOREN IN 2015 OF VROEGER)

Kinderen geboren in 2015 kunnen naar school beginnen te gaan in het schooljaar 2017 -2018 of voor degenen die laat op het jaar (na 29 november 2015) geboren zijn in het schooljaar 2018 - 2019.

Uw kind mag naar school gaan op de eerstvolgende instapdatum nadat het 2,5 jaar geworden is.
De instapdata voor de kinderen geboren in 2015 zijn:

Geboortedatum kind

Instapdatum

van 01-01-2015 tot en met 01-03-2015     

vrijdag 01-09-2017, bij de aanvang schooljaar

van 02-03-2015 tot en met 06-05-2015    

maandag 06-11-2017, na de herfstvakantie

van 07-05-2015 tot en met 08-07-2015 

maandag 08-01-2018, na de kerstvakantie

van 09-07-2015 tot en met 01-08-2015 

donderdag 01-02-2018, op de teldag

van 02-08-2015 tot en met 19-08-2015 

maandag 19-02-2018, na de krokusvakantie

van 20-08-2015 tot en met 16-10-2015 

dinsdag 16-04-2018, na de paasvakantie

van 17-10-2015 tot en met 14-11-2015 

maandag 14-05-2018, na Hemelvaart

van 15-11-2015 tot en met 31-12-2015 

vrijdag 03-09-2018, bij de aanvang schooljaar

 

Broertjes en zusjes en kinderen van personeel geboren in 2015 kunnen onmiddellijk worden ingeschreven in de voorrangsperiode van woensdag 1 t.e.m. dinsdag 14 februari 2017.

Alle andere kinderen die ingeschreven willen worden, moeten worden aangemeld in de periode van maandag 20 februari tot en met zondag 12 maart 2017 via de website www.naarschoolinkortrijk.be.
Sedert het schooljaar 2014 - 2015 gebruiken de basisscholen van de stad Kortrijk immers een centraal elektronisch aanmeldingssysteem.

Meld uw kind aan, ook al kan het pas naar school op maandag 3 september 2018.

HOE AANMELDEN?
Ga naar www.naarschoolinkortrijk.be.
Voor hulp bij het aanmelden kunt u terecht op ons schoolsecretariaat

WAT NA AANMELDEN?
Aanmelden betekent nog niet dat uw kind is ingeschreven.
Hebt u uw zoon / dochter aangemeld via de website?
Dan ontvangt u in de 2de helft van de maand maart 2017 een uitnodiging om uw kind in te schrijven in één van de scholen van uw keuze. Dit kan vanaf dinsdag 18 april tot en met dinsdag 9 mei 2017. 
Indien u voor geen enkele school van uw keuze in aanmerking komt, ontvangt u een ‘document van niet-gerealiseerde inschrijving’.
In dit geval kunt u vanaf maandag 29 mei 2017 uw kind nog inschrijven in een school waar wel nog plaats.
In Kortrijk is er voldoende plaats voor alle kinderen uit de regio.

Hoe worden de plaatsen toegewezen?
Als er vrije plaatsen zijn, heeft een eerste schoolkeuze altijd voorrang op een tweede of lagere schoolkeuze.
Als er meer aanmeldingen zijn dan vrije plaatsen, krijgt wie het dichtst woont of werkt bij de school voorrang op wie verderaf woont of werkt.

MEER WETEN?

Website
Neem een kijkje op www.naarschoolinkortrijk.be.
U vindt er informatie over inschrijvingsrecht, contactgegevens van de deskundige van het Lokaal Overlegplatform en de scholen en links naar alle schoolwebsites.

Infosessies
Kom naar een infosessie op maandag 23 januari 2017 in het dakcafé van het stadhuis (ingang Papenstraat). Er start een sessie om 14 uur. Deze sessie wordt herhaald om 19.30 uur.CONTACTEER:

Damiaanschool, Pottelberg 15 a, 8500 Kortrijk
Hans Libbrecht, directeur - 056 21 67 14

CLB Groeninge, Kasteelstraat 27, 8500 Kortrijk 
Johan Defraeye - 056 24 97 00

Stadhuis Kortrijk, Dienst Onderwijs, Grote Markt 54, 8500 Kortrijk
Hanne Verledens - 056 27 72 85 

Consultatiebureaus Kind en Gezin
Ilse Huys - 078 15 01 00

Onthaalbureau en inburgering deSOM, Wijngaardstraat 11, 8500 Kortrijk
Francky Maiheu & Kathleen Wanzeele - 056 74 21 50

OCMW Kortrijk, Budastraat 27, 8500 Kortrijk
056 24 48 00

Bibliotheek Kortrijk, Leiestraat 30, 8500 Kortrijk
056 27 75 00

Lokaal Overlegplatform Kortrijk
Marianne Bogaert, deskundige - 0491 99 60 13

MEER GEDETAILEERDE INFORMATIE?

www.naarschoolinkortrijk.be